"Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą"

Przebaczenie najtrudniejszą miłością